Tractament de les dades de caràcter personal

Miguel Torres S.A garanteix la confidencialitat de les dades personals facilitades a través d’aquest web d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, que es processarà exclusivament per a la finalitat descrita. Aquestes dades es recolliran mitjançant els formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei sol·licitat per l’Usuari.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’Usuari. L’Usuari atorga el consentiment perquè les seves dades personals puguin ser cedides a societats que formin part del grup TORRES per a les finalitats esmentades.

Per qualsevol consulta o comentari sobre la confidencialitat o el tractament que reben les dades personals, o bé si es desitja exercir algun dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix l’LOPD, l’Usuari pot enviar una notificació de correu electrònic a l’adreça webmaster@torres.es o també comunicar-ho per escrit a:

Miguel Torres, SA
M. Torres, 6
08720 Vilafranca del Penedès
Alt Penedès (Barcelona) – Espanya

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

www.wemeetattherestaurant.com

1.- Titularitat del web

Denominació social MIGUEL TORRES, SA

Adreça

C/ Miguel Torres, 6
08720 Vilafranca del Penedès
Alt Penedès (Barcelona)

Mail de contacte webmaster@torres.es

Número d’identificació fiscal (CIF) A08933251

Inscripció del domini al Registre Mercantil

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

2.- Condicions generals d’ús i acceptació de les condicions

Aquestes condicions generals d’utilització del web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i la informació als usuaris de la campanya de comunicació THE RESTAURANT DE TORRES i la regulació de l’ús del web.

La navegació i la utilització dels serveis del web suposen l’acceptació com a Usuari, i sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de la contractació, si n’hi hagués, i de qualsevol altres que hi pugui haver amb relació a la prestació de serveis de TORRES.

TORRES podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al web perquè els usuaris les puguin conèixer amb caràcter previ. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat a la pàgina principal del web durant un termini que es consideri raonable.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

1.- Política de protecció de dades de caràcter personal

1.1. Informació i finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals

La resposta total o parcial als formularis d’aquest web és totalment voluntària i la no-resposta no té conseqüències. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer propietat de MIGUEL TORRES, SA convenientment comunicat al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual serà en cada cas la que s’especifica al mateix formulari. Informem que es poden cedir les dades facilitades pels usuaris a altres empreses del grup TORRES sempre que es respecti la voluntat dels usuaris i que es compleixin estrictament l’LOPD i la normativa que desplega, i havent-se adoptat totes les mesures de seguretat exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades subministrades.

Vostè té, en tot cas, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant una sol·licitud adreçada a: MIGUEL TORRES, SA. C/ Miguel Torres, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès – Barcelona), amb la referència “Protecció de dades”, o al correu electrònic: webmaster@torres.es.

1.2. Consentiment de l’Usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

TORRES podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents, en compliment del que estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el consentiment de l’Usuari serà degudament obtingut en el moment de recollir-ne les dades corresponents.

Si vostè desitgés oposar-se a l’enviament de comunicacions per via electrònica, podrà exercir el dret d’oposició en el moment de la recollida de dades a través de la casella habilitada ad hoc al mateix formulari.

Si vostè volgués revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals, només caldrà que ho notifiqui a TORRES mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic webmaster@torres.es indicant clarament que NO DESITJA REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3. Mesures de seguretat: TORRES declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de dades que vostè faciliti a TORRES, sense perjudici del que estableix l’apartat “Responsabilitat de TORRES”.

1.4. Cessió de dades: TORRES no cedeix dades a tercers excepte a altres empreses del grup TORRES i amb les finalitats indicades en cada cas en els formularis i clàusules corresponents.

2.- Propietat industrial i intel·lectual. Política d’enllaços

2.1. Tots els continguts inclosos en el web, i en particular les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, logotips, icones, programari o qualsevol altre element susceptible d’utilització industrial i comercial, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de TORRES o de tercers titulars que n’han autoritzat la inclusió al web. Per tant, en queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció, sense el consentiment exprés de TORRES, a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

2.2. TORRES no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió al web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne els titulars en incloure’ls al web. Tampoc es fa responsable de les opinions i els comentaris que els usuaris publiquin als seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquests comentaris o opinions quan resultin contraris a la llei.

2.3. TORRES podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb un respecte estricte als drets de la propietat intel·lectual.

2.4. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització ni que s’efectua una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret, especialment d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa de TORRES o dels titulars corresponents.

2.5. TORRES autoritza l’establiment d’enllaços a www.wemeetattherestaurant.com des d’altres webs.

2.6. TORRES no serà responsable del contingut dels webs de destí que s’estableixin mitjançant enllaços al web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquests webs puguin incórrer.

3.- Política de galetes (cookies)

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, MIGUEL TORRES, SA informa els usuaris que fa servir galetes pròpies / de tercers per millorar el servei prestat. Si continua navegant sense canvis en la configuració de les galetes, entenem que en consent la instal·lació. Així mateix, en el cas de voler rebre galetes, també pot configurar el navegador d’internet perquè les esborri del disc dur del seu dispositiu, les bloquegi o l’avisi en el cas que s’instal·lin, tal com s’explica al final d’aquest text.

3.1. Què és una galeta?

Són petits arxius que contenen informació que ens permeten entendre com els nostres usuaris naveguen a través del web i així treballar en la millora constant del procés de navegació.

Tenen una data de caducitat, que pot oscil·lar entre el temps que duri la sessió i una data futura especificada a partir de la qual deixen de ser operatives.

3.2. Quin tipus de galetes fem servir i amb quina finalitat?

Galetes estrictament necessàries o tècniques:

Aquestes galetes són necessàries perquè el web funcioni correctament i permeten l’accés a seccions que tenen filtres de seguretat. Sense aquestes galetes alguns dels serveis disponibles o tots no serien operatius.

Galetes de navegació o analítiques:

Aquestes galetes recullen informació sobre l’ús i el seguiment que els visitants fan del nostre web, com per exemple pàgines vistes, errors de càrrega, etc. La informació recollida es fa servir per introduir millores a partir de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei, amb l’objectiu principal de millorar el funcionament del web.

Respecte al tractament de dades recollides mitjançant les galetes analítiques, el Grup de Treball de l’Article 29 (òrgan europeu consultiu en matèria de protecció de dades) ha manifestat que, tot i que no estan exemptes del deure d’obtenir un consentiment informat per usar-les, és poc probable que representin un risc per a la privacitat dels usuaris sempre que siguin galetes internes, que tractin dades agregades amb una finalitat estrictament estadística, que es faciliti informació sobre com s’usen i que s’inclogui la possibilitat que els usuaris manifestin que no les accepten.

Galetes funcionals o de personalització:

Aquestes galetes recorden informació (com el nom d’usuari, l’idioma de la regió on es troba) i característiques més personals. Per exemple, permeten oferir contingut personalitzable basat en la informació i els criteris que s’hagin proporcionat de manera voluntària. Aquestes galetes també es poden fer servir per recordar els canvis realitzats en la mida del text, les fonts i altres parts editables de la pàgina web. També es fan servir per oferir alguns serveis sol·licitats, com veure un vídeo o comentar en un blog.

La informació recopilada per aquestes galetes pot ser anònima i no rastrejaran l’activitat en altres webs.

Galetes de publicitat:

Aquestes galetes recopilen informació sobre els anuncis mostrats durant la visita a la nostra pàgina, fet que permet adaptar la publicitat al dispositiu utilitzat i proporcionar publicitat gestionada a través de tercers (Ad-servers).

3.3. Com administrar les galetes en els diferents navegadors

Pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que tingui instal·lat.

  • Per desactivar galetes al Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

  • Per desactivar galetes al Firefox:

http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

  • Per desactivar galetes a Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Per qualsevol dubte sobre la nostra política de galetes, es pot adreçar a webmaster@torres.es

4.- Responsabilitat de TORRES

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del web i dels seus serveis es realitza sota la seva responsabilitat.

En aquells apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, TORRES es reserva el dret de suprimir els que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

TORRES només respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de TORRES.

Tot i això, TORRES declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’Usuari.

5.- Obligacions de l’Usuari

S’obliga l’Usuari fer servir els continguts del web de manera diligent, correcta i lícita, i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums o l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que se’n tingui l’autorització corresponent del titular.

c) Utilitzar els continguts del web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a persones independentment de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els enllaços, les invitacions a xarxes socials, blogs i altres xarxes i mitjans telemàtics facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

6.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular del web es regiran pel que estableix la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, TORRES i l’Usuari, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.